Browsing: SMEs

ปัญหาที่อาจฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

SMmagonline – แม้ในระยะสั้นเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย ทาง ttb analytics ประเมินว่าโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ยังมีความเปราะบางในด้านการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัว ทว่าเมื่อมองในระยะยาว เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยยังมีอยู่หลายจุดที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไข หลายมิติ ทั้งนี้ ttb analytics เผยจุดเปราะบางของเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยที่ต้องเร่งช่วยกันแก้ไข เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าแข่งขันได้ในเวทีโลก ต้องพัฒนา 4 ด้านใหญ่ๆ คือ 1.โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาภาคบริการสูงเกินไป ซึ่งเป็นภาคที่จ้างแรงงานมากและมักผันผวนได้ง่ายเมื่อเกิดปัจจัยไม่คาดฝัน 2.การผลิตเพื่อส่งออกของไทย ยังอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยค่อนข้างน้อย และยังสามารถคิดค้นเทคโนโลยีเองได้จำกัด ซึ่งส่งผลให้สินค้าไทยกำลังทยอยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งหมายถึงรายได้จากการค้าต่างประเทศที่จะขยายตัวลดลงในอนาคต 3.การท่องเที่ยวไทยยังสร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อย เนื่องจากที่ผ่านมา ไทยเน้นพึ่งพานักท่องเที่ยวเชิงปริมาณ แต่ไม่ใช่ในเชิงคุณภาพ ซึ่งการท่องเที่ยวในยุคหลังโควิด-19 ย่อมเปลี่ยนไป หากปรับตัวไม่ทัน อาจหมายถึงรายรับจากภาคท่องเที่ยวซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ จะเผชิญความเปราะบางสูงมากขึ้น 4.ทักษะแรงงานในประเทศ่ จำเป็นต้องเร่งฝึกฝนทักษะใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในยุคหลังการแพร่ระบาดและเพื่อรองรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ ทักษะการทำงานกับระบบอัตโนมัติ…

NIA-523
NIA ย้ำถึงเวลาเร่งเครื่องสร้าง พันธมิตรนวัตกรรมไทย…สู้วิกฤตโลก

SMmagonline – เป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม และขึ้นเป็น 1 ใน 30 ประเทศที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมของโลกภายในปี 2573 จะสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เกิดพลังระดับประเทศที่จะเดินไปสู่จุดหมาย ทางเครือข่ายนวัตกรรมฯ ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ “พันธมิตรนวัตกรรมไทย…สู้วิกฤตโลก” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านนวัตกรรมที่จะนำนวัตกรรมไทยจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันพลิกฟื้นประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมเสวนา ทั้ง NIA ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ ซึ่งทางด้าน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า “จากการเรียนรู้ตัวอย่างในหลายประเทศที่อยู่อันดับต้น ๆ ด้านความสามารถทางนวัตกรรมของโลกพบว่า ประเทศที่อยู่ในอันดับต้นของดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index;…

CP 01
ดีพร้อม จับมือซีพี ออลล์ รุกนำรายย่อยสู่เส้นทางโมเดิร์นเทรด

SMmagonline –  ดีพร้อม เร่งดำเนินมาตรการเร่งด่วน “พร้อมสู้ อยู่ได้ ไปรอด” รุกจับมือ  ซีพี ออลล์ ดำเนิน โครงการช่วยผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ให้สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้สามารถขยายฐานผู้บริโภคและได้มีโอกาสทดสอบตลาดในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัว โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาด ส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าใจตลาดที่เปลี่ยนแปลงและเรียนรู้การทำธุรกิจด้วยกลยุทธ์ใหม่ ๆ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะคิกออฟด้วยการจัดกิจกรรม “ส่งเสริมการตลาด DIPROM x CP ALL” เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ตามด้วยกิจกรรม Business Matching เพื่อนำเสนอสินค้าและเจรจาธุรกิจต่อไป…

3.Design Service Society
กระทรวงพาณิชย์ ปั้น Design Service Sandbox ชูความคิดสร้างสรรค์ผนวกเทคโนโลยี

SMmagonline – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวกิจกรรม Design Service Sandbox (สนามทดลองแนวคิดธุรกิจ)  สานฝันคนรุ่นใหม่ระดมความคิดสร้างสรรค์นำเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ตามนโยบายของ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ด้านการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของ SMEs และ Micro SMEs ให้สามารถปรับตัว แสวงหาโอกาส สามารถนำความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับในสากล ล่าสุดจัดกิจกรรม Design Service Sandbox : DEMO Day เปิดเวทีให้นักออกแบบนักพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัล และ SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ลงสนามทดลองแนวคิดธุรกิจ (Sandbox) สร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่…

THAIFEX-VTS 03
THAIFEX – Virtual Trade Show ชูแพลตฟอร์มออนไลน์แห่งอนาคต

SMmagonline – กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดงานแสดงสินค้าอาหารเสมือนจริง THAIFEX – Virtual Trade Show (THAIFEX-VTS) ผ่านแพลตฟอร์ม www.thaifex-vts.com ชูความเป็นแพลตฟอร์มแห่งอนาคตด้วยรูปแบบและฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเจรจาธุรกิจ และยกระดับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก เดินหน้าจัดงาน 5 วัน ตั้งแต่ 29 กันยายน–3 ตุลาคมนี้ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์คึกคัก โดยมีผู้ซื้อและผู้นำเข้า 1,433 ราย จาก 99 ประเทศ ด้านผู้ส่งออกและผู้ประกอบการไทย รวม 368 บริษัท จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า งานแสดงสินค้าอาหารเสมือนจริง…

แม็คโคร ชูโมเดล แพลตฟอร์มแห่งโอกาส หนุนผู้ประกอบการรายเล็กให้รอด

SMmagonline – แม็คโคร ปูพรมช่วยเอสเอ็มอี เกษตรกร  ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเศรษฐกิจฐานรากของไทย เดินหน้าสร้าง แพลตฟอร์มแห่งโอกาส หนุนขับเคลื่อนธุรกิจให้ทุกธุรกิจเติบโตเคียงข้างไปด้วยกัน ศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ด้วยเป้าหมายการทำงานของแม็คโคร ในการเติบโตไปพร้อมกับการสนับสนุนลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเกษตรกรรายย่อยที่เป็นคู่ค้า ให้พัฒนาสินค้าและผลผลิตสู่มาตรฐาน  ทำให้เจ้าของธุรกิจรายเล็ก รายกลาง ได้รับโอกาสการขยายตัวไปพร้อมกันกับเรา “ซัพพลายเออร์ที่เป็นเอสเอ็มอี เกษตรกร และลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อย มีส่วนสำคัญที่ทำให้แม็คโครเติบโตจนถึงวันนี้ ด้วยการทำงานอย่างเข้าใจ  ทำให้เอสเอ็มอีและเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ กว่า 7,500 ราย รวมทั้งลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยทั้ง ร้านค้าปลีก โชห่วย ร้านอาหาร ฯลฯ ได้รับโอกาสที่มากไปกว่า…

CEO lotuss
41 CEO รวมพลังลดใหญ่ พาไทยฝ่าวิกฤต

SMmagonline – โลตัส จับมือพันธมิตรคู่ค้า 40 บริษัทผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ดังและธุรกิจชั้นนำในประเทศ ส่งแคมเปญประวัติศาสตร์ “รวมพลังลดใหญ่ พาไทยฝ่าวิกฤต” ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปี 2021 ตอกย้ำความร่วมมือและความมุ่งมั่นของทุกแบรนด์ในการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน อีกทั้งร่วมกันมอบเงินบริจาคสนับสนุนบุคลากรด่านหน้าและผู้ป่วยโควิด-19 สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยส่งผลให้ลูกค้าและประชาชนต้องรัดเข็มขัดเนื่องจากครอบครัวมีรายได้ลดลง ที่ผ่านมาโลตัสก็ได้ช่วยเหลือลูกค้าในการประหยัดค่าครองชีพโดยมีการทำโปรโมชั่นและลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาโดยตลอด วันนี้มีความยินดีที่ได้ผนึกกำลังกับคู่ค้าจาก 40 บริษัทชั้นนำของประเทศไทย ทั้งผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ดัง ร้านอาหารและร้านค้าในพื้นที่ศูนย์การค้า ในแคมเปญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “รวมพลังลดใหญ่ พาไทยฝ่าวิกฤต” ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคครอบคลุมทุกหมวดหมู่ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในบ้าน เสื้อผ้า กว่า 400 รายการ เพื่อช่วยคนไทยประหยัดค่าครองชีพ…

REGENERATIVE DESIGN FOR THE NEXT สะท้อนดีไซน์ เชื่อมวิถีใหม่

SMmagonline – Design Excellence Award (DEmark) งานประกวดสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี  ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปีที่ 14 เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบและยกระดับสินค้าไทยให้ออกสู่สายตาระดับโลก พร้อมได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ผ่านเครื่องหมายรับรอง DEmark เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปี 2021 รางวัล DEmark Award จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “REGENERATIVE DESIGN FOR THE NEXT สะท้อนดีไซน์ เชื่อมวิถีใหม่” การออกแบบเพื่อตอบโจทย์และเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในโลกที่ต้องปรับตัว (Next normal) ด้วยการให้ความสำคัญกับการนำทรัพยากรที่มีจำกัดมาหมุนเวียนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ในการดีไซน์ จนนำไปสู่การพัฒนาการออกแบบที่ยั่งยืนในอนาคต ขณะเดียวกันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสอดรับกับความต้องการของผู้คนที่เปลี่ยนไป นี่คือส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ Phaka , MOONLER COLLECTION…

กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมโยงแพลตฟอร์ม ดัน Thai SELECT โตในวิกฤตโควิด

SMmagonline –กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าชวนร้านอาหารไทย จัดแคมเปญ  ‘DBD ชวน ฟิน กิน ไทย ซีเล็คท์’ เผยสร้างการรับรู้และยอดขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้แก่ร้านอาหารไทย สร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จัก ร้านอาหารได้โอกาสปรับตัว  Thai SELECT กับการพัฒนาธุริกจอาหารไทย ทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำร่องเร่งช่วยเหลือร้านอาหารไทยที่อยู่ภายใต้โครงการ Thai SELECT จำนวน 70 ร้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้าง ซึ่งเริ่มกิจกรรมฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 45 วัน…

ทางลัดทำธุรกิจ ยอดขายออนไลน์ ให้ปัง…

SMmagonline – เปิดร้านออนไลน์เป็นปี แต่ทำไมไม่ปัง  วันนี้มี 8 เคล็ดลับทำให้ร้านออนไลน์ดัง ยอดขายดีจาก LINE SHOPPING มาฝาก เพื่อเป็นไอเดียให้คนทำธุรกิจออนไลน์ เผื่อจะดัง จะขายดีได้มากขึ้น รู้จักฉัน รู้จักเธอ เพื่อพิชิตใจลูกค้า ก่อนอื่น ลองตอบคำถาม 4 ข้อนี้ เพื่อรู้ว่าคุณรู้จักร้านตัวเองดีพอหรือไม่  ร้านของเรามีจุดเด่น จุดต่างจากร้านอื่นอย่างไร รู้วิธีให้ลูกค้าอยากกลับมาซื้อกับเราอีก อะไรคือโอกาสต่อยอดหรือข้อจำกัดของร้าน  ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ทำให้ร้านไม่ปัง   หากสามารถตอบคำถามทั้ง 4 ข้อนี้ได้ ยินดีด้วยว่าคุณพร้อมติดอาวุธ ลุยแคมเปญและโปรโมชันสร้างร้านค้าออนไลน์ได้แล้ว แถมอีกข้อที่สำคัญที่สุด คือ ต้องรู้ด้วยว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านคุณคือใคร ชอบแบบไหน เพื่อทำแคมเปญให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม จะได้ไม่ตกม้าตายกลางทาง ถ้ามีของดี…

1 2 3 11